S skupino otrok smo se v ponedeljek, 19.2.2018 zjutraj odpravili na zimovanje na Ruško kočo na Arehu.

Tekom zimovanja smo izvedli šest smučarskih aktivnosti vključno s smučarsko tekmo, dve sankaški aktivnosti z drugimi aktivnostmi na snegu (kepanje, izdelovanje snežnih skulptur …), en poznopopoldanski pohod po Pohorju in sedem drugih aktivnosti (predavanje o FIS pravilih, predavanje lovca o naravi in živalih na Pohorju, predavanje o alpinizmu v Himalaji, predavanje o astronomiji in dva likovna natečaja). Zimovanje je obiskala tudi novinarka radia Maribor, ki je z otroki in enim pedagogom opravila krajše intervjuje.

Zimovanja se je poleg devetih otrok, ki že od septembra 2017 sodelujejo v intenzivnem športno doživljajskem programu, udeležilo tudi osem otrok, ki v programu ne sodelujejo. Med skupino, ki dlje časa sodeluje v omenjenem programu in ostalimi otroci, smo pedagogi opazili bistvene spremembe v doživljanju, vedenju, komunikaciji in sodelovanju. Pedagogi pa smo bili enotni tudi glede pozitivnega vpliva že formirane skupine otrok na ostale otroke. Opaziti je bilo manjšo intenzivnost ter nižjo frekvenco negativnega izstopajočega vedenja pri ostalih otrocih, pomoč formirane skupine pri korekciji negativnega izstopajočega vedenja, ter nudenje pomoči formirane skupine pri vključevanju v aktivnosti in socializaciji.

Zimovanje je vseh pet dni zaznamovalo močno sneženje. Kljub zahtevnim vremenskim razmeram so otroci najraje bili na smučeh. Pozno popoldanskih in večernih aktivnosti so se, kljub pomanjkanju energije z veseljem udeleževali. Najbolj všeč jim je bilo predavanje o naravi in živalih na Pohorju, predavanje o astronomiji in predavanje o alpinizmu v Himalaji. Prvo predavanje je pripravil lovec, ki je imel s sabo lovske trofeje. Te so lahko otroci tudi prijemali. Drugo predavanje je pripravila astronominja, ki je otrokom poleg vesolja in planetov našega osončja, zelo nazorno, z vključitvijo otrok, prikazala lunine mene ter lunin in sončev mrk. Tretje predavanje je pripravil alpinist, ki je v Himalaji osvojil nekaj osemtisočakov. Vsi trije so pripravili zanimiva predavanja na katerih so slikovito opisovali živali, dogodke in izkušnje. Otrokom pa so ob njihovih predavanjih žarele oči. Teden zimovanja je ob intenzivnih in zanimivih aktivnostih hitro minil, vrhunec zimovanja pa so otroci doživeli na smučarski tekmi, kjer so oblekli tekmovalne drese, štartali, vozili med količki in zaključili z vožnjo kot pravi tekmovalci. Večina otrok je prvič tekmovala. Nastopanje na tekmi je bilo za njih »noro« doživetje. Ob zaključku zimovanja povedo, da so uživali, nekateri med njimi pa so želeli svoje mesto rezervirati že za prihodnje zimovanje.

[ngg src=”galleries” ids=”7″ display=”basic_thumbnail” images_per_page=”0″]

Specializirana športna skupina Mladinskega doma Malči Beličeve,
Luka Dobovičnik