ZVI LOGATEC

Zavod za vzgojo in izobraževanje LogatecZavod za vzgojo in izobraževanje Logatec je namenjen otrokom in mladostnikom z motnjami v vedenju in čustvovanju. Skušamo jim pomagati pri odpravljanju težav, ki so jih pripeljale v zavod.

Zavod je sestavljen iz “matične enote” v Logatcu, kjer poteka vzgoja v treh vzgojnih skupinah, izobraževanje pa v dveh programih nižjega poklicnega izobraževanja in v grafični delavnici.

Mladostnikom, ki nimajo dokončane osnovne šole, omogočimo, da jo zaključijo po izpitih na osnovni šoli za odrasle. Tisti, ki obiskujejo srednjo šolo v Ljubljani, Postojni ali Idriji, so pri tem uspešni in dovolj samostojni, lahko šolanje nadaljujejo tudi po namestitvi v zavod.

Pod okrilje zavoda spadata tudi stanovanjski skupini Postojna in Rdeča kljuka v Ljubljani, ki sta namenjeni dovolj odgovornim mladostnikom, da lahko samostojno obiskujejo zunanje šole.

Zavod sprejema fante, stare od 14 do 18 let, stanovanjski skupini pa tudi dekleta. Mladostniki, ki so napoteni v vzgojni zavod s strani sodišča lahko pridejo k nam tudi po dopolnjenem 18 letu.

V letošnjem šolskem letu smo v okviru Strokovnega centra za otroke in mladostnike s čustvenimi in vedenjskimi motnjami začeli izvajati tri programe: Prednamestitvene obravnave, poodpustno spremljanje in Specializirane in aktivne skupine.

 

Splošne informacije

Naziv: Zavod za vzgojo in izobraževanje Logatec
Davčna številka:
TRR:
Matična številka:
Telefonska številka:
Tel: 01 754 12 40
Fax: 01 750 93 00
Email: info@zvil.si

Več o Zavod za vzgojo in izobraževanje Logatec najdete na: http://zvi-logatec.si/