VIZ VIŠNJA GORA

Vzgojno izobraževalni zavod Višnja Gora je edini srednje šolski zavod v Sloveniji,  v katerem v vzgojno-izobraževalnem procesu sodelujejo dekleta in fantje skupaj, od leta 1992 naprej.

Prostorska in konceptualna prenova v letih 2006/08 je obsegala prenovo centralne zgradbe v šolske in upravne prostore, vzgojne skupine pa so se preselile v med seboj ločene objekte. Začel se je proces decentralizacije in avtonomije vzgojnega dela.

V izobraževalnem delu izvajamo 3 programe srednjega izobraževalnega (gastronom hotelir, administrator, izdelovalec oblačil) in 1 program nižjega poklicnega izobraževanja (pomočnik v biotehniki in oskrbi).

Vzgojno delo ni omejeno le na pet vzgojnih skupin v Višnji Gori, od leta 1986 deluje stanovanjska skupina v Ljubljani, od leta 2016 intenzivna skupina v Novem mestu, prav tam se pripravlja poodpustna skupina, oboje v  med seboj ločenih enotah.

Izziv, ki mu sledimo je, da prilagajamo program potrebam mladostnikov in ne obratno. Zato  razvijamo vrsto različnih prijemališč, s pomočjo katerih vključimo in obdržimo mladostnika v zavodu.

Eno teh je projektno učenje,  pri katerem je bistvo, da se participacija učečega zvišuje. Slednje uresničujemo z vključevanjem mladih v številne projekte, tritedenska mobilnost v tujini, od leta 200 vsako leto – prej Leonardo, sedaj Erazmus* (dvakrat smo bili prejemniki najvišjega priznanja CMEPIUS  Zlato jabolko. Mladostnike vključujemo v srednješolska tekmovanja Več znanja za več turizma, kjer smo dobili veliko zlatih in srebrnih priznanj. Glasilo Odprta srca je dobitnik 6. priznanj za najboljše glasilo v konkurenci glasil zavodov za usposabljanje.

Iz potreb mladostnikov je zrasla skupina za ozaveščanje zoper uporabo psihoaktivnih substanc, dve desetletji traja naše sodelovanje s CZOPD. Namesto pogojevanja se na  strokovno utemeljen način soočamo s tovrstnimi težavami in jih mladostniku pomagamo  prebroditi.

Razvijamo model psihoterapevtske pomoči  mladostnikom, kot podporo vzgojnemu delu.

Več kot desetletje nazaj smo začeli s projektom šolske in vrstniške mediacije, ki ga sedaj nadgrajujemo z izobraževanjem strokovnih delavcev.

Za tiste, ki še ne zmorejo bivanja v zavodu ter  ogrožajo sebe in druge, poskrbimo z novim modelom intenzivne skupine, za tiste , ki nimajo po odpustu podpore v lastni družini, nudimo poodpustno skupino.

Večina mladih potrebuje smeh ali vsaj malo več veselja, bolj kot védenje o svojih problemih.  Iz hišnega ansambla Zvezdni prah , ki je letos  slavil 20 – letnico , je nastal gledališko-filmsko-glasbeni projekt, z nadgradnjo usposabljanja za animatorja in tehničnega mojstra v turističnih objektih. Slednje bi , poleg certifikatov za usposabljanje v italijanski in francoski kulinariki, pripomoglo k večji zaposljivost naših mladostnikov, predvsem v smeri gastronom-hotelir.

Od leta 2002 smo člani EUROMETA, združenja 16.sorodnih zavodov iz 10. evropskih držav, s katerimi izmenjujemo izkušnje na simpozijih. L. 2007 smo izvedli simpozij o pomenu samoprezentacije  za mladostnika, l. 2018 organiziramo simpozij z naslovom Vzgoja za boljše življenje. Naši mladostniki pa se udeležujejo srečanj mladih, eno najbolj odmevnih je bilo pri nas v projektu MOVIT.

Osebnostna in poklicna rast je cilj, pot vodi pri nas skozi sprejemanje posameznika, pred  vzbujanjem občutka odgovornosti za ravnanje. Mladi prihajajo k nam po socialno-pedagoško pomoč v vlogi obiskovalca in pritožnika hkrati. Od nas pričakujejo predvsem prijaznost, pa tudi varnost pri izbiri prave poti.

V ospredju postavljamo sodelovanje in ne merjenje moči. Dokler bo tako, bod mladi pri nas  dobrodošli in uspešni.

 

Peter Pal, ravnatelj

 

http://www.vizvisnjagora.si/