VIZ Višnja Gora

 

Vzgojno izobraževalni zavod Višnja Gora je edini srednje šolski zavod v Sloveniji, v katerem v vzgojno-izobraževalnem procesu sodelujejo dekleta in fantje skupaj, od leta 1992 naprej.

Prostorska in konceptualna prenova v letih 2006/08 je obsegala prenovo centralne zgradbe v šolske in upravne prostore, vzgojne skupine pa so se preselile v med seboj ločene objekte. Začel se je proces decentralizacije in avtonomije vzgojnega dela.

V izobraževalnem delu izvajamo 3 programe srednjega izobraževalnega (gastronom hotelir, administrator, izdelovalec oblačil) in 1 program nižjega poklicnega izobraževanja (pomočnik v biotehniki in oskrbi).

Vzgojno delo ni omejeno le na pet vzgojnih skupin v Višnji Gori, od leta 1986 deluje stanovanjska skupina v Ljubljani, od leta 2016 intenzivna skupina v Novem mestu, prav tam se pripravlja poodpustna skupina, oboje v  med seboj ločenih enotah.

Izziv, ki mu sledimo je, da prilagajamo program potrebam mladostnikov in ne obratno. Zato  razvijamo vrsto različnih prijemališč, s pomočjo katerih vključimo in obdržimo mladostnika v zavodu.

Eno teh je projektno učenje,  pri katerem je bistvo, da se participacija učečega zvišuje. Slednje uresničujemo z vključevanjem mladih v številne projekte, tritedenska mobilnost v tujini, od leta 200 vsako leto – prej Leonardo, sedaj Erazmus* (dvakrat smo bili prejemniki najvišjega priznanja CMEPIUS  Zlato jabolko. Mladostnike vključujemo v srednješolska tekmovanja Več znanja za več turizma, kjer smo dobili veliko zlatih in srebrnih priznanj. Glasilo Odprta srca je dobitnik 6. priznanj za najboljše glasilo v konkurenci glasil zavodov za usposabljanje.

Iz potreb mladostnikov je zrasla skupina za ozaveščanje zoper uporabo psihoaktivnih substanc, dve desetletji traja naše sodelovanje s CZOPD. Namesto pogojevanja se na  strokovno utemeljen način soočamo s tovrstnimi težavami in jih mladostniku pomagamo  prebroditi.

Razvijamo model psihoterapevtske pomoči  mladostnikom, kot podporo vzgojnemu delu.

Več kot desetletje nazaj smo začeli s projektom šolske in vrstniške mediacije, ki ga sedaj nadgrajujemo z izobraževanjem strokovnih delavcev.

Za tiste, ki še ne zmorejo bivanja v zavodu ter  ogrožajo sebe in druge, poskrbimo z novim modelom intenzivne skupine, za tiste , ki nimajo po odpustu podpore v lastni družini, nudimo poodpustno skupino.

Večina mladih potrebuje smeh ali vsaj malo več veselja, bolj kot védenje o svojih problemih.  Iz hišnega ansambla Zvezdni prah , ki je letos  slavil 20 – letnico , je nastal gledališko-filmsko-glasbeni projekt, z nadgradnjo usposabljanja za animatorja in tehničnega mojstra v turističnih objektih. Slednje bi , poleg certifikatov za usposabljanje v italijanski in francoski kulinariki, pripomoglo k večji zaposljivost naših mladostnikov, predvsem v smeri gastronom-hotelir.

Od leta 2002 smo člani EUROMETA, združenja 16.sorodnih zavodov iz 10. evropskih držav, s katerimi izmenjujemo izkušnje na simpozijih. L. 2007 smo izvedli simpozij o pomenu samoprezentacije  za mladostnika, l. 2018 organiziramo simpozij z naslovom Vzgoja za boljše življenje. Naši mladostniki pa se udeležujejo srečanj mladih, eno najbolj odmevnih je bilo pri nas v projektu MOVIT.

Osebnostna in poklicna rast je cilj, pot vodi pri nas skozi sprejemanje posameznika, pred  vzbujanjem občutka odgovornosti za ravnanje. Mladi prihajajo k nam po socialno-pedagoško pomoč v vlogi obiskovalca in pritožnika hkrati. Od nas pričakujejo predvsem prijaznost, pa tudi varnost pri izbiri prave poti.

V ospredju postavljamo sodelovanje in ne merjenje moči. Dokler bo tako, bod mladi pri nas  dobrodošli in uspešni.

 

Peter Pal, ravnatelj

Strokovni center Višnja Gora
Cesta dolenjskega odreda 19
1294 Višnja Gora

http://www.vizvisnjagora.si/

 

Ime in priimek Telefonska številka Elektronska pošta
Peter Pal – ravnatelj 01/7887 700 ravnatelj-vizvg@guest.arnes.si
Igor Pikelj – pomočnik ravnatelja 041 423 853 igor.pikelj@guest.arnes.si
Suzana Humljan – poslovna sekretarka 01/788 7824 tajnistvo-vizvgora@guest.arnes.si
Tadeja Damjanac – psihologinja 01/788 7841 psiholog-vizvgora@guest.arnes.si
Tadeja Prevolšek – socialna delavka 01/788 7840 socialna.vizvg@guest.arnes.si
Rok Demšar – mobilna služba 031 640 079 rok.demsar@vizvisnjagora.si
Dežurni telefon 051 315 824