PREDNAMESTITVENE OBRAVNAVE V SODELOVANJU S CSD

Prednamestitvene obravnave v sodelovanju s CSD

Izvajalca: Jure Leva, univ. dipl. psiholog in Helena Plevel, dipl. socialna delavka

ZVI LOGATEC

Program je namenjen otrokom in mladostnikom ter njihovim staršem, ki se jim situacija zaradi različnih razlogov, kot so izostajanje iz šole, slabe ocene, vedenjske težave v šoli, težave v odraščanju,  kazniva dejanja, vzgojna nemoč staršev, zloraba drog, … zaplete do te mere, da ne zmorejo več. Mladostnika ne bi radi namestili v vzgojni zavod, čutijo, da lahko še obvladujejo stvari doma, hkrati pa čutijo, da pri tem potrebujejo pomoč.

Zaposleni v ZVI Logatec nudimo svetovalno pomoč staršem, otrokom in družini na domu oz. v vzgojnem zavodu, kar je odvisno od dogovora. Razgovori in spremljanja potekajo glede na potrebe družine od enkrat tedensko do enkrat na 3 tedne.

Zaposleni na podlagi izražene potrebe stopimo v stik z družino, opravimo uvodni razgovor, kratko diagnozo stanja in na podlagi tega pripravimo pogodbo o svetovanju in spremljanju v kateri zastavimo cilje, pogostost srečanj, kraj srečanj, vmesne evalvacije. Pogodbo damo v podpis/ v vednost na pristojni Center za socialno delo.

Na podlagi podpisane pogodbe in skladno s cilji zastavljenimi v pogodbi začnemo z rednimi aktivnostmi.

 

NAMEN programa je identificirati družine in mladostnike s težavami in jih vključiti v program svetovanja in pomoči na domu. Gre za sodelovanje s Centri za socialno delo pred izdajo odločbe o namestitvi.

CILJI programa so:

– mladostniku in družini nuditi pomoč s ciljem preprečevanja namestitve v vzgojni zavod – v primeru eskalacije težav omogočiti hitro namestitev v vzgojni zavod

VIZIJA PROGRAMA je, da bi mladostniki, ki so že v postopku namestitve v vzgojni zavod in njihove družine vstopili v obravnavo, ki bi morda preprečila namestitev. Število vključenih otrok/mladostnikov: minimalno 5, maksimalno 8 Program bo izvajal VIZ Logatec.