DIAGNOSTIKA

Socialnopedagoško ocenjevanje

Izvajalki: Eva Breznik, univ. dipl. socialna pedagoginja in Gaja Koler, mag. psihologije

Socialnopedagoško ocenjevanje je postopek pridobivanja podatkov o posamezniku in njegovem okolju z namenom čim boljšega razumevanja in poznavanja posameznika, kar olajša naslednji korak načrtovanja ustrezne pomoči. Vzroki nastanka čustvenih in vedenjskih težav pri posamezniku so večplastni, zato mora biti kompleksno tudi ocenjevanje in mora zajemati vsa pomembna področja posameznikovega življenja (npr. družina, šola, vrstniške skupine, prosti čas, strokovne službe, okolje).

Pri procesu ocenjevanja uporabljamo različne vire:

  • pogovor z otrokom/mladostnikom;
  • pogovor s starši;
  • pogovor z drugi pomembnimi osebami, ki otroka/mladostnika in družino dobro poznajo;
  • mnenja in poročila drugih strokovnih služb;
  • uporaba različnih testov.

Po potrebi se v proces ocenjevanja vključi tudi psihologinja, predvsem pri otrocih/mladostnikih, kjer je zaznati izrazito učno neuspešnost in vzroka težavam ne gre pripisati čustvenim in vedenjskim težavam in/ali specifičnim učnim težavam.

Proces ocenjevanja zajema predvidoma 2 do 3 srečanja. Starši na srečanje prinesete vsa dosedanja poročila in strokovne ocene, ki jih vaš otrok/mladostnik ima.

Ocenjevanje je namenjeno otrokom in mladostnikom, ki so šolsko neuspešni in kažejo težave na področju čustvovanja in vedenja (otrok doživlja stisko; oteženo je doseganje nujnih razvojnih nalog – npr. obiskovanje šole, šolsko delo, prostočasne dejavnosti, sprejetost med vrstniki; opaziti je zmanjšano samospoštovanje in nizko samopodobo; pojavlja se občutek nemoči, žalosti, jeze;  zmanjšana je kontrola lastnih impulzov; pojavljajo se socialno neželene oblike vedenja – npr. zamujanje, izostajanje, izogibanje, kraje, laganje …).