DELO S STARŠI, SKRBNIKI IN DRUŽINAMI OTROK IN MLADOSTNIKOV, VKLJUČENIH V VZGOJNO IZOBRAŽEVALNE ZAVODE

Izvajalki: Marjeta Dečman, univ. dipl. psiholog in Ingrid Dorner Radosavljević, univ. dipl. soc. delavka

VIZ SMLEDNIK

Svetovalno in terapevtsko delo s starši je namenjeno staršem in skrbnikom, ki imajo otroke nameščene v vzgojno-izobraževalnem zavodu. Večji del programa bomo izvajali v zavodu, del pa tudi v otrokovem primarnem okolju. Program bo vključeval naslednje oblike dela:

  • delavnice za starše (V letošnjem šolskem letu bomo izvedli 7 delavnic, ki bodo zajemale pomembna področja vzgoje. Na posamezne bodo vabljeni tudi zunanji strokovnjaki. Na vsaki delavnici bodo starši prejeli pisno gradivo, ki bo del priročnika, izdanega ob zaključku projekta.),
  • psihoterapevtski program za starše (Program bo zajemal 6 srečanj in 2 strnjeni dejavnosti. Voden bo s strani psihoterapevtke.),
  • svetovalni pogovori s starši (Pogovori bodo namenjeni posameznim staršem z namenom razreševanja aktualne problematike v družini in individualnemu svetovanju.),
  • obiski na domu (Namenjeni bodo spoznavanju družine v otrokovem primarnem okolju in širšem socialnem kontekstu.).

 

CILJI PROGRAMA

  • Starši bodo ob koncu programa bolj suvereni v svoji starševski vlogi.
  • Starši bodo usvojili vsaj en nov vzgojni pristop, veščino.
  • Starši bodo uravnotežili svoj vzgojni stil.
  • Starši se bodo bolje spoprijemali z negativnimi čustvi.

 

Namen programa je opolnomočiti družine za izboljšanje primarnega okolja do te mere, da bo mogoča vrnitev otroka iz zavoda.

CILJI programa so:

  • usposobiti starše, katerih otroci in mladostniki so nameščeni v zavod, da pridobijo znanja, kompetence in veščine za boljše starševstvo.
  • izdelan priročnik za starše z delovnimi nalogami, preko katerih bodo starši izpopolnjevali in preverjali svoje veščine in znanja.

VIZIJA PROGRAMA je oblikovati model dela s starši ali skrbniki in družinami, ki bi v najkrajšem možnem času opolnomočil starše za vrnitev otroka ali mladostnika v domače okolje. Število staršev/skrbnikov, vključenih v program: minimalno 5, maksimalno 10.

Program bo izvajal Vzgojno izobraževalni zavod Frana Miličinskega Smlednik.