20. in 21.septembra 2018 je Strokovni center sodeloval v okviru dvodnevne konference na Univerzi v Salzburgu (Avstrija) z naslovom: (De) organiziranost in (De) institucionalizacija.

Izhodišča deinstitucionalizacije v Republiki Sloveniji – ločeni operativni povzetek;

Prispevke so predstavili: vodja projekta, Sanja Brezničar, univ. dipl. psih., Ina Kreft Toman, mag. soc. ped., Ana Bešter, dipl. soc. pedagog ter Tjaša Dolinar, mag. prof. soc. pedagogike.